o projekcie CAPAP...

Projekt CAPAP stanowi kontynuację działań realizowanych wcześniej przez GUGIK, w ramach których powstały narzędzia umożliwiające wypełnienie zapisów dyrektywy INSPIRE. Zapisy te dotyczyły m.in. tworzenia i udostępniania brokerów usług, a także zadań, w ramach których wytwarzano dziedzinowe dane dla tematów INSPIRE oraz utworzone i rozbudowane zostały systemy informatyczne do zarządzania tymi danymi.

Częścią projektu są również szkolenia w formie e-learning, w których poruszona jest tematyka wykorzystania poszczególnych usług wytworzonych w ramach projektu CAPAP. Uczestnicy, przechodząc przez kolejne przygotowane scenariusze, zapoznają się z dostępnymi w Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej narzędziami analitycznymi oraz ich funkcjonalnościami, a dzięki ćwiczeniom poznają ich praktyczne wykorzystanie.

Last modified: Friday, 12 October 2018, 12:40 PM