logo aplikacji

Katalog zasobów

Powrót

Jednostki administracyjne

Dane uproszczone do celów poglądowych

Podmiot odpowiedzialny

Licencja
Wykorzystanie treści zawartych w zasobie w celach komercyjnych lub niekomercyjnych dozwolone jest bezpłatnie, pod warunkiem podania źródła

Dane zasobu

Ostatnia modyfikacja:
2019-02-15 13:18:15
Utworzono:
2019-01-23 09:49:22
Typ zasobu:
dane
Format źródłowy:
geojson
Rodzaj geometrii:
POLY
Kategorie
[Administracja]
logo fundusze europejskie