logo aplikacji

Katalog zasobów

Powrót

Państwo PRG

Granica państwa. Dane z Państwowego Rejestru Granic

Podmiot odpowiedzialny

Licencja
Wykorzystanie treści zawartych w zasobie w celach komercyjnych lub niekomercyjnych dozwolone jest bezpłatnie, pod warunkiem podania źródła

Dane zasobu

Ostatnia modyfikacja:
2019-01-08 11:53:17
Utworzono:
2018-12-05 11:40:47
Typ zasobu:
dane
Format źródłowy:
zipshp
Słowa kluczowe
[PRG, państwo, granica, GUGIK]
logo fundusze europejskie