logo aplikacji

Katalog zasobów

Powrót

ZUS Siedziby Oddziałów, Inspektoratów i Biur Terenowych

Zbiór zawiera lokalizacje i dane adresowe oddziałów, inspektoratów, i biur terenowych ZUS

Podmiot odpowiedzialny

Licencja
Wykorzystanie treści zawartych w zasobie w celach komercyjnych lub niekomercyjnych dozwolone jest bezpłatnie, pod warunkiem podania źródła

Dane zasobu

Ostatnia modyfikacja:
2019-02-14 09:43:29
Utworzono:
2019-02-11 14:39:15
Typ zasobu:
dane
Format źródłowy:
geojson
Rodzaj geometrii:
POINT
Kategorie
[Biznes i gospodarka, Społeczeństwo]
logo fundusze europejskie