logo aplikacji

Katalog zasobów

Powrót

Podmioty e-Recepty 16.11.2018

Dane udostępnione przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ)

Podmiot odpowiedzialny

Licencja
Wykorzystanie treści zawartych w zasobie w celach komercyjnych lub niekomercyjnych dozwolone jest bezpłatnie, pod warunkiem podania źródła

Dane zasobu

Ostatnia modyfikacja:
2019-02-06 13:00:56
Utworzono:
2018-11-16 10:45:47
Typ zasobu:
dane
Format źródłowy:
geojson
Rodzaj geometrii:
POINT
Kategorie
[Zdrowie]
logo fundusze europejskie