logo aplikacji

Katalog zasobów

Powrót

Warstawa e-recepta

Dane udostępnione przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ)

Podmiot odpowiedzialny

Licencja
Wykorzystanie treści zawartych w zasobie w celach komercyjnych lub niekomercyjnych dozwolone jest bezpłatnie, pod warunkiem podania źródła

Dane zasobu

Ostatnia modyfikacja:
2019-01-28 13:38:28
Utworzono:
2018-12-19 17:24:15
Typ zasobu:
dane
Format źródłowy:
geojson
Rodzaj geometrii:
POINT
Słowa kluczowe
[e-recepta]
logo fundusze europejskie