logo aplikacji

Katalog zasobów

Powrót

Warstwa e-recepta Podmioty

Dane udostępnione przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ)

Podmiot odpowiedzialny

Licencja
Wykorzystanie treści zawartych w zasobie w celach komercyjnych lub niekomercyjnych dozwolone jest bezpłatnie, pod warunkiem podania źródła

Dane zasobu

Ostatnia modyfikacja:
2019-01-28 13:38:35
Utworzono:
2018-12-21 12:53:56
Typ zasobu:
dane
Format źródłowy:
geojson
Rodzaj geometrii:
POINT
Kategorie
[Zdrowie]
logo fundusze europejskie