CAPAP

Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej

Wykorzystaj potencjał swoich danych w CAPAP:

  • otwieraj swoje zasoby, prezentując wyniki swojej działalności na mapach,
  • rozszerz możliwości swoich danych dzięki ich odniesieniu do rejestrów przestrzennych GUGIK,
  • usprawniaj proces zarządzania danymi w swojej organizacji,
  • podejmuj rozważne decyzje na podstawie wyników analiz przestrzennych
clouds

Zarządzaj swoimi danymi w chmurze CAPAP

Twórz własne zbiory danych w repozytorium zasobów CAPAP. Aktualizuj i edytuj dane. Korzystaj z narzędzi kontroli jakości. Gromadź dane we współpracy z innymi użytkownikami.

Jak to działa?

Prezentuj własne mapy tematyczne w chmurze CAPAP

Zbuduj bez konieczności programowania dedykowaną aplikację mapową prezentującą Twoje zasoby przestrzenne w oparciu o dane PZGiK i udostępnij ją w Internecie w przeglądarkach i urządzeniach mobilnych.

Jak to działa?
clouds
clouds

Wyciągaj wnioski analizując dane przestrzenne

Korzystaj z katalogu dostępnych analiz przestrzennych. Twórz własne analizy łącząc elementarne kroki w procesy tworzące pożądane wyniki. Wykonuj analizy na żądanie bądź w ramach zaplanowanego harmonogramu. Udostępniaj wyniki analiz w aplikacjach tworzonych w platformie CAPAP.

Jak to działa?

Komponenty CAPAP

Dowiedz się więcej
clouds
clouds

Infrastruktura CAPAP

Dowiedz się więcej

Użytkownicy CAPAP

Dowiedz się więcej
clouds
clouds

Szkolenia

CAPAP oraz ZSIN Faza II - dedykowane szkolenia e-learning dla użytkowników zewnętrznych, przedstawicieli administracji publicznej, jednostek samorządu terytorialnego i innych jednostek - interesariuszy - użytkowników narzędzi i usług.

Chcę się szkolić!
logo fundusze europejskie