Platforma CAPAP dostarczy użytkownikom narzędzia analityczne:

  • Zestaw popularnych i przydatnych predefiniowanych analiz przestrzennych tj.: wykonywanie profili terenu dla zadanej linii, raport dostępnych zasobów PZGIK we wskazanym obszarze, raport dostępnych obiektów infrastruktury podziemnej we skazanym obszarze.
  • Narzędzia do kreowania własnych, wielostopniowych procesów analitycznych na podstawie zasobów (własnych i PZGIK) i elementarnych funkcji przestrzennych (przecinanie, zawieranie, bufor…) dostępnych w CAPAP. Opracowane analizy będą mogły być uruchamiane na żądanie bądź w zaplanowanym cyklu (np. codziennie o tej samej porze, co miesiąc itp.).