Topic outline

 • Blok tematyczny: Infrastruktura Informacji Przestrzennej w Polsce

  Prezentacja obejmuje zakres wiedzy ogólnej o tematyce IIP/INSPIRE i umożliwia zrozumienie zagadnień związanych z infrastrukturą informacji przestrzennej (INSPIRE) pracowników, którzy nie zajmują się tym zagadnieniem w codziennej pracy.

  Zawartość:

  Szkolenie zawiera informacje takie jak:

  • Miejsce nowoczesnych technologii geoinformacyjnych w realizacji zadań publicznych.
  • IIP vs. GIS
  • Geoinformacja i IIP a administracja publiczna
  • Wprowadzenie do INSPIRE.
  • Standaryzacja i normalizacja

 • Blok tematyczny: QGIS

  Co znajdziesz w Kursie?

  Kurs został podzielony na 6 modułów, w którym znajdują się lekcje omawiające kolejne zagadnienia. Znajdziesz w nich informacje teoretyczne, instrukcje obsługi oprogramowania QGIS oraz zadania do samodzielnego wykonania.

  Zakres ujęty w modułach:

  ·         Moduł 1 zawiera teoretyczne informacje dotyczące dodawania danych.

  ·         Moduł 2 dotyczy edycji danych w oprogramowaniu QGIS.

  ·         Moduł 3 przybliża temat eksportu do shp.

  ·         Moduł 4 kontrola danych.

  ·         Moduł 5 obejmuje analizy przestrzenne możliwe do wykonania na danych przestrzennych, m.in. selekcja danych.

  ·         Moduł 6 przedstawia zasady przygotowania kompozycji kartograficznej, wydruku oraz wizualizacji danych.

  Wymagania techniczne

  Aby wziąć udział w kursie, należy na komputerze: 

  • Zainstalować oprogramowanie QGIS 3.4-Madeira.
  • Zainstalować Adobe Reader w wersji 9 lub wyższej albo inne oprogramowanie służące do pracy z formatem PDF.
  • Posiadać około 2,5 GB wolnego miejsca na dysku lokalnym (przeznaczone na pakiet danych niezbędnych do wykonania ćwiczeń/zadań).

  Kurs działa i wyświetla się poprawnie w najnowszych wersjach najpopularniejszych przeglądarek internetowych m.in.: Google Chrome, Opera, Microsoft Edge. Rekomendowane jest wykonanie aktualizacji wykorzystywanej przeglądarki.


 • Blok tematyczny: Serwis GEOPORTAL.GOV.PL i jego rola w IIP

  Kurs został podzielony na 15 modułów, w którym znajdują się lekcje omawiające kolejne zagadnienia. Znajdziesz w nich informacje dotyczące serwisu geoportal.gov.pl oraz zadania do samodzielnego wykonania.

  Zakres ujęty w modułach:

  ·         moduł 1 zawiera  informacje na temat podstawowych funkcjonalności oraz budowy serwisu www.geoportal.gov.pl.

  ·         moduł 2 główny serwis mapowy Geoportalu.

  ·         moduł 3 sterowanie widokiem mapy.

  ·         moduł 4 funkcje wyszukiwania.

  ·         moduł 5 wyszukiwanie ogólne.

  ·         moduł 6 wyszukiwanie adresów

  ·         moduł 7 wyszukiwanie działek

  ·         moduł 8 wyszukiwanie na podstawie współrzędnych

  ·         moduł 9: wyszukiwanie słupków kilometrowych drogi

  ·         moduł 10: wyszukiwanie sekcji map

  ·         moduł 11: wyszukiwanie przejazdów kolejowych

  ·         moduł 12 : wyszukiwanie danych – skorowidze

  ·         moduł 13: dedykowane wywołanie głównego serwisu mapowego

  ·         moduł 14; geoportal 3d

  ·         moduł 15 – ćwiczenia

 • Blok tematyczny: Dane geoprzestrzenne

  Kurs został podzielony na 7 modułów, które przybliżają Uczestnikowi Szkolenia tematykę danych przestrzennych jako sposobu reprezentacji obiektów świata rzeczywistego w aspekcie ich położenia przestrzennego, kształtu oraz istniejących między nimi relacji przestrzennych.

  Zakres ujęty w modułach:

  •  Moduł 1 przybliża tematykę prezentacji danych przestrzennych.
  •  Moduł 2 przedstawia układy współrzędnych i odwzorowania.
  •  Moduł 3 dotyczy tematu numerycznego modelu terenu oraz numerycznego modelu pokrycia terenu.
  •  Moduł 4 obejmuje problematykę pozyskiwania danych przestrzennych.
  •  Moduł 5 przedstawia tematykę metadanych.
  •  Moduł 6 prezentuje formaty wymiany danych.
  •  Moduł 7 przybliża tematykę aktualizacji danych EGIB


 • Blok tematyczny: Monitoring planowania przestrzennego w gminie i powiecie

  Materiał opracowany w ramach etapu 1 projektu Power.

  Kurs został podzielony na 7 modułów, w których znajdują się lekcje omawiające teoretyczne zagadnienia dotyczące tematu monitoringu planowania przestrzennego wraz z zadaniami do samodzielnego wykonania.

  Zakres ujęty w modułach:

  ·         Moduł 1 przybliża znaczenie i rolę monitoringu w planowaniu przestrzennym i planowaniu rozwoju.

  ·         Moduł 2 określa metodologię poprawnego monitoringu zjawisk przestrzennych dla potrzeb praktycznych.

  ·         Moduł 3 nakreśla tematykę społeczno-gospodarczego uwarunkowania (trendy, zjawiska, procesy przestrzenne w Polsce) dla prowadzenia monitoringu na różnych szczeblach organizacji terytorialnej (gmina, powiat, województwo, kraj).

  ·         Moduł 4 dotyczy monitoringu planowania przestrzennego gmin w Polsce.

  ·         Moduł 5 przybliża ekonomiczne skutki (koszty, straty) złego planowania przestrzennego związane z brakiem monitoringu.

  ·         Moduł 6 obejmuje systemowo-prawne uwarunkowania i narzędzia prowadzenia monitoringu planowania przestrzennego.

  ·         Moduł 7 przybliża źródła informacyjne o stanie planowania przestrzennego w Polsce w różnych skalach przestrzennych.

  Ćwiczenia należy wykonywać przy użyciu oprogramowania QGIS w wersji od 3.4 w górę. Rekomendujemy  używanie oprogramowania QGIS w wersji 3.12

 • Blok tematyczny: Zarządzanie węzłem IIP za pomocą dostępnych narzędzi udostępniania

  Materiał opracowany w ramach etapu 1 projektu Power.

  Kurs został podzielony na 11 modułów, w których znajdują się lekcje omawiające teoretyczne zagadnienia dotyczące tematu zarządzania węzłem Infrastruktury Informacji Przestrzennej wraz z zadaniami do samodzielnego wykonania.

  Zakres ujęty w modułach:

  ·        Moduł 1 przybliża tematykę Architektury SDI.

  ·        Moduł 2 dotyczy tematu usług sieciowych.

  ·        Moduł 3 przedstawia usługi wyszukiwania.

  ·        Moduł 4 obejmuje tematykę usług przeglądania wraz z faktami i mitami na ich temat.

  ·        Moduł 5 przedstawia zalety usługi pobierania WFS.

  ·        Moduł 6 prezentuje rodzaje usług przetwarzania.

  ·        Moduł 7 określa elementy węzła.

  ·        Moduł 8 dotyka problematyki wymagań wydajnościowych dla usług wydajnościowych.

  ·        Moduł 9 prezentuje aspekty publikacji danych.

  ·        Moduł 10 obrazuje proces generowania odpowiedzi GetMap wraz z przykładami.

  ·        Moduł 11 przedstawia sytuacje, w których warto stosować WMTS.

  Ćwiczenia należy wykonywać przy użyciu oprogramowania QGIS w wersji od 3.4 w górę. Rekomendujemy  używanie oprogramowania QGIS w wersji 3.12


 • Blok tematyczny: Udostępnianie danych przestrzennych

  Co znajdziesz w Kursie?

  W tym bloku tematycznym pojawią się zagadnienia:

  Podstawowe usługi sieciowe związane z danymi przestrzennymi:

  • usługa WMS,
  • usługa WMTS,
  • usługa WFS,
  • usługa WCS.

  Dostępność usług danych przestrzennych w Polsce:

  • usługi udostępniane przez GUGiK,
  • usługi udostępniane przez inne instytucje.

  Dobre praktyki publikacji usług sieciowych w jednostkach samorządowych.


 • Blok tematyczny: Proste analizy

  Blok tematyczny został podzielony na 3 moduły, które przybliżają tematykę wykonywania analiz z wykorzystaniem danych przestrzennych dostępnych na portalach: krajowym, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

  Zakres ujęty w modułach:

  •  Moduł 1 stanowi wprowadzenie do analiz z wykorzystaniem danych przestrzennych
  •  Moduł 2 przybliża tematykę wykonania analiz z wykorzystaniem danych przestrzennych przy pomocy oprogramowania QGIS
  •  Moduł 3 przybliża tematykę wykonania analiz z wykorzystaniem danych BDOT10k przy pomocy aplikacji BDOT10k