W repozytorium zasobów CAPAP możesz składować i zarządzać zbiorami danych Twojej Organizacji poprzez:

  • Prosty i intuicyjny proces tworzenia nowych zbiorów danych
  • Gromadzenie danych przez współpracowników organizacji, zaproszonych użytkowników lub użytkowników publicznych w przeglądarce i urządzeniach mobilnych
  • Import danych rastrowych i wektorowych
  • Tworzenie zbiorów w oparciu o geokodowanie danych
  • Zautomatyzowaną aktualizację zbiorów danych na podstawie zdefiniowanych zewnętrznych źródeł
  • Atrybutową i przestrzenną kontrolę jakości danych
  • Administrowanie uprawnieniami do zbiorów i funkcji systemu