Narzędzia platformy CAPAP pozwalają na tworzenie kompozycji mapowych składających się z warstw danych użytkownika oraz wybranych podkładów mapowych utworzonych na bazie danych PZGiK. Przygotowane kompozycje mapowe mogą być udostępniane jako kompletne aplikacje mapowe innym użytkownikom CAPAP jak również wszystkim użytkownikom sieci internet (dostęp publiczny).

Publiczne aplikacje mapowe będą wyszukiwalne w przeglądarkach internetowych oraz katalogu zasobów publicznych CAPAP. Ponadto będą mogły być osadzane na stronach interesariuszy.

Przykładowe zastosowanie aplikacji mapowych:

  • Prezentacja lokalizacji obiektów lub całych zasobów rastrowych lub wektorowych
  • Prezentacja statystyczna zachodzących zjawisk
  • Prowadzenie inwentaryzacji obiektów przestrzennych w organizacji (w tym na urządzeniach mobilnych)
  • Publiczne zbieranie zgłoszeń
  • Publiczne zbierani opinii (sondaż, konsultacje) na temat lokalizacji obiektów.