Organy administracji rządowej

  • Realizacja założeń Polski cyfrowej oraz obywatelskiego państwa poprzez udostępnianie tworzonych informacji przestrzennej w celu ich przeglądania, przeszukiwania i dalszego wykorzystania.
  • Podniesienia transparentności działań organów poprzez publikacje tworzonych zasobów.
  • Wzbogacanie danych o aspekt przestrzennych ich wizualizacji w celu zwiększenia użyteczności e-usług publicznych.

Organy administracji samorządowej

Wdrażanie przy użyciu platformy CAPAP idei inteligentnego miasta informując mieszkańców o aktualnych wydarzeniach, przedsięwzięciach lub pozwalające mieszkańcom wyrazić swoją opinię i oczekiwania.

Uczelnie wyższe, instytuty badawcze i naukowe

Publikowanie wyników badań naukowych odniesionych przestrzennie w postaci zaawansowanych map tematycznych. Wykorzystanie platformę CAPAP w pracach badawczych oraz w procesie edukacyjnym.

Podmioty gospodarcze

Wykorzystanie otwartych danych i platformy analitycznej w celu optymalizacji własnych procesów biznesowych oraz informowania społeczeństwa o świadczonych usługach.

Obywatele

Realizacja własnych pomysłów i potrzeb korzystając z otwartych danych i narzędzi analiz przestrzennych.