Zapraszamy na cykl szkoleń dotyczący projektu CAPAP (Centrum Analiz przestrzennych Administracji Publicznej) oraz ZSIN Faza II (Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach).

Szkolenia e-learning

Przeznaczone dla osób zaangażowanych we wdrożenia projektów oraz dla pracowników administracji publicznej w zakresie praktycznego korzystania z danych przestrzennych i usług danych przestrzennych, ich zastosowania, przetwarzania, interpretowania na podstawie usług i danych udostepnianych przez CAPAP oraz ZSIN Faza II.

 

Lista osób przeszkolonych

 
Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych.